Banki Kredyt na dom Kredyt na mieszkanie Kredyt odnawialny Kredyty Spłata kredytu Wierzytelności

Jak otrzymać kredyt?

Istnieje wiele rodzajów kredytów. Niektóre z nich są przyznawane w trybie przyspieszonym, na inne trzeba czekać. Wcześniej trzeba zebrać potrzebne dokumenty i przedstawić je w banku. Firmy zwykle mają większe możliwości pod względem zaciągania kredytów. Osoby prywatne zwykle mają do wyboru trzy główne rodzaje kredytów: kredyt mieszkaniowy, samochodowy, kredyt konsumpcyjny.

Aby otrzymać kredyt trzeba podjąć szereg działań. Każdy bank określa je szczegółowo. Jednak są pewnie określone czynności, które trzeba wykonać starając się o kredyt. Po pierwsze, trzeba złożyć wniosek.

Kolejną rzeczą jest dokonanie analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy – i to robi bank, zwykle na podstawie złożonych przez nas dokumentów oraz biorąc także pod uwagę wpływy na konto bankowe.

Następnie bank podejmuje decyzję kredytową. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z bankiem. I ostatni etap to realizacja kredytu w formie określonej umową.

Jeżeli chodzi o sam wniosek, to zwykle zawiera kwotę kredytu, cel, terminy spłaty, informacje o innych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia.

Zanim bank przystąpi do udzielenia kredytu sprawdza naszą zdolność kredytową. Jak się to odbywa? W przypadku osoby fizycznej trzeba przedstawić majątek, dochody, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także informacje o innych kredytach.

Osoba prawna starając się o kredyt musi przedstawić swoją wiarygodność, zdolność do spłaty. Brana jest pod uwagę analiza wyników finansowych – rentowność, wypłacalność, a także ocena płynności finansowej i ocena sprawności działania.

Jak wygląda sama umowa i co zawiera? Umowa powinna określać strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia kredytu, zakres uprawnień banku, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prozizji, warunki zmiany i rozwiązania umowy.

hastagi na stronie:

#kredyt hipoteczny warunki do spełnienia 2011#kredyt hipoteczny w anglii 2011#jak otrzymać kredyt#jak zdobyc kredyt#i potrzebuje pożyczki 2012#jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać kredyt#i potrzebuje pożyczki @wp pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy