Klasyfikacje kredytów

Klasyfikacje kredytów – 4 rodzaje:
Kredyt terminowy – udzielany na okres dłuższy niż cykl operacyjny np. budowa fabryki
Kredyt permanentny – spłacane są tylko odsetki a sam kredyt jest do dyspozycji kredytobiorcy
Kredyt sezonowy – pobierany w jednym okresie a spłacany przez resztę roku
Kredyt pomostowy – zapewnienie finansowania do momentu innego zdarzenia

Systematyka kredytów:
Formy kredytu
W rachunku bieżącym – w momencie przekroczenia salda, bank automatycznie udziela kredytu
W rachunku kredytowym – pewien rachunek, konto ewidencyjne banku
Przedmiot (cel) kredytu
Obrotowe – przeznaczone na bieżące potrzeby kredytobiorcy
Inwestycyjne – na finansowanie nakładów, których celem jest powiększenie istniejącego majątku; okres spłaty kredytu nie może przekroczyć okresu amortyzacji danej rzeczy. Zwykle kredyty średnio i długoterminowe. Kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych. Źródłem spłaty są przepływy pieniężne a zabezpieczeniem np. fabryka, sklep.
Sposób wykorzystania i sposób spłaty, (spłata nie powoduje odnowy kredytu)
Linia kredytowa – kredytobiorca ma przeznaczony limit kredytowy
Odnawialne – każdy wpływ na rachunek powoduje zwolnieni kredytu
Nieodnawialna
Kredyty Rolowane lub Rewolwingowe
Rolowane – okresy są kilkuletnie, może być udzielany w walucie obcej
Kredyty pomostowe
Okresy kredytowania
Krótkoterminowe < 1 rok Średnioterminowe od 1 do 5 lat Długoterminowe > 5 lat
Kredyty konsumpcyjne – udzielane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej
Kredyty obrotowe na finansowanie działalności
Waluta kredytu
Złotowe – może udzielać każdy bank
Dewizowe – mogą udzielać tylko i wyłącznie banki mające zezwolenie
Sposób zabezpieczenia
Osobiste – na całym majątku
Rzeczowe – prawo do konkretnych rzeczy, np. kredyt lombardowy; kredyt hipoteczny (długoterminowy kredyt przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe) wartość tego kredytu nie przekracza wartości 80% domu, działki czy mieszkania; kredyty niezabezpieczeniowe
Bank kredytujący
Jeden bank
Jeden bank z parcypacją drugiego banku
Konsorcjum banków – wiele banków udziela
Zasady oprocentowania
Stałe oprocentowanie – przez cały okres spłaty kredytu np. krótkoterminowe kredyty
Zmienne, – co jakiś czas następuje zmiana oprocentowania

Częstotliwość wykorzystania i spłacania kredytu.
· np. jednorazowe wykorzystanie (określona w umowie kwota jest jednorazowo wypłacana).
· wykorzystanie w transferach (zapisane w umowie transze, które są dokładnie określone ich wysokość· i data, termin wykorzystania poszczególnych transzy.
· W zależności od zabezpieczenia może być· udzielana, w transzach lub według zapotrzebowania.
· wykorzystanie ciągnięcia – kredytobiorca w trakcie umowy może ciągnąć· do wysokości kredytu.
· Np. przy kredytach w rachunku bieżącym,
· Np. przy rachunku kredytowym, zwykle na (1, 3, 6, 12 m-cy lub dowolne okresy).

XI. Spłacanie kredytu:
· jednorazowo (określona data lub termin spłaty jednorazowej)
· raty (dokładne terminy spłaty części kredytu) w/w są kredytami w rachunku kredytowym, przykładem ratalnego jest kredyt ratalny na zakup,bank określa kwotę minimalną spłaty (rata – kapitał, odsetki)
· spłacane z wpływów na rachunek (w umowie nie są określone raty). Terminem spłaty jest ostatni dzień obowiązywania umowy.

XII. Preferencyjność udzielania kredytów:
Np. na zasadach rynkowych ( k. Komercyjne)
kredyty preferencyjne ( czasami oprocentowane poniżej rynkowych, gdyż spłacają odsetki jakieś agendy rządowe)
Rodzaje kredytów preferencyjnych (ilość zależy od państwa w zakresie dopłat) np. przykładem są kredyty studenckie –kwota kredytu nie może przekraczać w roku akademickim 6x średnie krajowej. Okres kredytowania to czas studiów 3-5 lat, ale nie więcej niż 6 lat. Wypłata w ciągu 10 m-cy, z wyłączeniem urlopów dziekańskich. Kredyt jest wstrzymany, gdy utracił status studenta lub zaczął korzystać z innej pożyczki lub na wniosek studenta. Spłata 1 rok po zakończeniu studiów. Rata nie może przekraczać 20% jego dochodów. Może być częściowo lub całkowicie umorzony, np. w trudnej sytuacji, z powodu braku możliwości spłaty lub za dobre wyniki w nauce.
Drugim kredytem preferencyjnym jest kredyt z dopłatą do odsetek dla rolników. Dopłacającym jest ze środków rozwoju i modernizacji Agencje Rynku Rolnego.
Mogą być – obrotowe lub inwestycyjne, klęskowe.
Kredyty klęskowe, gdy występują klęski nieurodzaju lub powodzi, itp. Celem jest wzmożenie produkcji rolnej na tym obszarze.
Oprocentowanie nie może przekroczyć 1,25% stopy kredytu redyskontowego NBP (np. 1,25×12% = 15%) Max. Oprocentowanie 15% w skali roku. Kredytobiorca płaci 50% odsetek np. 7,5% Agencja pozostałą część np. w przypadku kredytów dla młodych rolników są mniej oprocentowane w celu tworzenia gospodarstwa i są oprocentowane 0,25% kredytu redyskontowego NBP (0,15% x 12% = 3%).

Następny przykład kredytu preferencyjnego.
Kredyt dla zakładów pracy chronionej z dopłatą ( PEROM). Mogą być obrotowe i inwestycyjne.
Dopłaty do oprocentowania: 25% lub 50% w zależności od ilości osób pracujących w zakładzie pracy chronionej.

hastagi na stronie:

#kredyty i ich klasyfikacja

Related posts

Top