Biznes Finanse

Nowa kolekcja Top Secret sprzedaje się dobrze

Data publikacji: 2019-11-29
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Nowa kolekcja Top Secret sprzedaje się dobrze
Kategoria: BIZNES, Finanse

Redan opublikował raport finansowy za pierwsze trzy kwartały br. Na wyniki osiągnięte przez segment modowy w tym okresie duży wpływ miała prowadzona wyprzedaż towarów z poprzednich sezonów i związany z tym spadek marży.

Nowa kolekcja Top Secret sprzedaje się dobrze BIZNES, Finanse - Redan opublikował raport finansowy za pierwsze trzy kwartały br. Na wyniki osiągnięte przez segment modowy w tym okresie duży wpływ miała prowadzona wyprzedaż towarów z poprzednich sezonów i związany z tym spadek marży.

Redan opublikował raport finansowy za pierwsze trzy kwartały br. Na wyniki osiągnięte przez segment modowy w tym okresie duży wpływ miała prowadzona wyprzedaż towarów z poprzednich sezonów i związany z tym spadek marży. Wprowadzona w trzecim kwartale br. nowa kolekcja jesienno-zimowa Top Secret sprzedaje się dobrze. Potwierdzeniem jest wzrost rotacji produktów w sklepach o 37%. Daje to nadzieję na poprawę wyników w kolejnych okresach.   

Segment modowy w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnął 172,6 mln zł przychodów, czyli praktycznie tyle samo co w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym okresie marża handlowa spadła jednak o 22,2% do 64,6 mln zł. Główny wpływ miał większy udział w sprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były z kolei wyższe o 3,4% r./r. W efekcie sieć Top Secret przez pierwszych dziewięć miesięcy br. wypracowała wynik na działalności operacyjnej niższy o 21,6 mln zł niż rok wcześniej.

„Pogorszenie wyników uzyskanych w segmencie modowym wynika ze znacznie większej skali wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to przede wszystkim konsekwencją większego niż planowany oraz osiągany w latach poprzednich, zapasu końcowego kolekcji jesień/zima 2018 oraz zbyt małego udziału towarów bieżącej kolekcji jesień/zima 2019 w sklepach w trzecim kwartale br.” – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

W trzecim kwartale br. Top Secret zanotował w sklepach znaczne (o 37%) przyspieszenie rotacji towarów z nowej kolekcji jesień-zima br. Dobra sprzedaż kontynuowana była także w październiku i listopadzie. „To wskazuje na dobre przyjęcie kolekcji przez klientów, co jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla firmy modowej. To daje jednocześnie nadzieję na poprawę wyników w kolejnych okresach” – dodał Bogusz Kruszyński.

Poziom zamówienia kolekcji na jesień-zimę br. jak i na wiosnę-lato 2020 r. zostały ściśle dopasowane do wielkości kanałów dystrybucji oraz realizowanych aktualnie poziomów sprzedaży. Zdecydowanie obniża to ryzyko pozostania z niesprzedanymi towarami po zakończeniu sezonu. Analizując zmiany na rynku Zarząd dokonał także korekty dotychczasowej strategii cenowej. Biorąc pod uwagę systematyczny spadek cen detalicznych na rynku odzieżowym w Polsce została podjęta decyzja o obniżeniu poziomu cen ofertowych w porównaniu do kolekcji z roku 2019. Wiązać się z tym będzie także obniżenie cen zakupu i wartości wydatków na towar. „Taka zmiana strategii w kolejnych okresach pozwoli na zmniejszenie udzielanych upustów klientom. Tym samym wpłynie na uzyskanie wyższej marży handlowej, przy zachowaniu analogicznej ceny sprzedaży i zwiększeniu tempa rotacji towarów, które dla klientów będą od początku bardziej atrakcyjne cenowo” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

Cała Grupa Redan  (w lipcu br. zakończyło się sprawowanie kontroli nad TXM SA w restrukturyzacji i od tego czasu wyniki Grupy Kapitałowej TXM są konsolidowane metodą praw własności) osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach br. 295,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 23,7% w ujęciu r./r. Suma całkowitych dochodów przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej był natomiast o 6,7 mln zł wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na ten wynik miała wpływ transakcja jednorazowa związana z utratą kontroli, która spowodowała wygenerowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku w wysokości 40,4 mln zł na utracie kontroli nad Grupą TXM w restrukturyzacji.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej – zapisz się do newslettera GK Redan – www.redan.com.pl/newsletter/

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Nowa kolekcja Top Secret sprzedaje się dobrze BIZNES, Finanse - Redan opublikował raport finansowy za pierwsze trzy kwartały br. Na wyniki osiągnięte przez segment modowy w tym okresie duży wpływ miała prowadzona wyprzedaż towarów z poprzednich sezonów i związany z tym spadek marży.
Hashtagi: #BIZNES #Finanse

hastagi na stronie:

#top secret

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy