Banki

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie BRE Banku

BRE Bank prowadzi subskrypcję na dwa produkty z serii „Excellence”: nowy produkt bancassurance oraz dwuletnią lokatę inwestycyjną oparte o indeks dóbr luksusowych. Subskrypcja potrwa do 4 lutego. Oferta, przygotowana z myślą o Klientach Private Banking, którzy ceniąc bezpieczeństwo, chcą osiągnąć ponadprzeciętne zyski z inwestycji, dostępna jest w walutach PLN oraz EUR.

Dzięki zróżnicowaniu oferty, Klienci BRE Banku mogą wybrać pomiędzy korzyściami, jakie zapewniają polisa, a tymi, które daje lokata inwestycyjna. Produkt bancassurance gwarantuje optymalizację podatkową (Klient nie płaci podatku od zarobku), a dłuższy, bo trzyletni horyzont czasowy, zapewnia większy udział w zysku z wbudowanej strategii inwestycyjnej.

Z kolei lokata inwestycyjna zapewnia Klientowi większą płynność, ponieważ czas jej trwania jest krótszy. Dodatkowo, w każdej chwili, Klient może wypłacić z niej wypracowane odsetki.

Produkty z serii Excellence mają wbudowaną bezkierunkową strategię inwestycyjną, pozwalającą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rynkowych. Stopa zwrotu z inwestycji zależna jest od różnicy stóp zwrotu z dwóch indeksów:
Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index – indeks spółek działających w sektorach, takich jak: motoryzacja, finanse, gastronomia, turystyka, handel; oferujących klientom produkty luksusowe lub uznawane za niezbędne do prowadzenia „modnego” trybu życia. Większość firm w indeksie to znane, międzynarodowe koncerny osiągające ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży wysokiej jakości dóbr i usług uważanych za ekskluzywne.
MSCI Daily Total Return Gross World Index – światowy benchmark mierzący wyniki ponad 1960 walorów notowanych na giełdach w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii oraz Azji.

Konstrukcja produktów daje szansę na ponadprzeciętne zyski, przy jednoczesnej 100% ochronie kapitału.

Trzyletni produkt bancassurance, dzięki połączeniu zalet produktu inwestycyjnego i ubezpieczenia na życie i dożycie, daje Klientowi możliwość uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu oraz korzyści podatkowe dzięki zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo, program gwarantuje bezpieczeństwo finansowe wskazanych przez Klienta osób (uposażonych) oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest równa składce ubezpieczeniowej powiększonej o iloczyn współczynnika partycypacji oraz różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World Index. Przewidywany współczynnik partycypacji to 100%. Suma ubezpieczenia będzie wypłacana w dniu zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Z kolei oprocentowanie 2-letniej lokaty „Excellence” jest równe iloczynowi współczynnika partycypacji i różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index, a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World Index. Przewidywana wartość współczynnika partycypacji wynosi 95% dla PLN i 55% dla EUR.

„Sprzedaż artykułów luksusowych na świecie w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się i osiągnęła 220 miliardów USD w sprzedanych towarach. W tym samym czasie dwukrotnie wzrosła również liczba milionerów na świecie. Według naszych prognoz światowy popyt na dobra luksusowe będzie stale rósł dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarek rozwijających się, gdzie również zwiększa się odsetek ludzi zamożnych”- mówi Katarzyna Heuchert, dyrektor Linii Biznesowej Produkty Bankowe, BRE Private Banking.

„W indeksie spółek, do którego odnoszony jest sektor dóbr luksusowych, znajdują się czołowe firmy działające w wielu różnych sektorach, branżach oraz regionach. Ta różnorodność zapewnia dywersyfikację i tym samym zwiększa bezpieczeństwo inwestycji w produkt Excellence” – dodaje Katarzyna Heuchert.

Produkt skierowany jest do wszystkich Klientów Private Banking BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 25 tys. PLN bądź 15 tys. EUR.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy