Kredyt odnawialny articles

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

ABC ustawy o kredycie konsumenckim”
czyli wszystko o nowej ustawie o kredycie konsumenckim

Prawo do ochrony interesów ekonomicznych stanowi, obok prawa do ochrony życia i bezpieczeństwa, prawa do informacji i edukacji oraz do naprawienia doznanej szkody, jedno z podstawowych praw …

Jak otrzymać kredyt?

Istnieje wiele rodzajów kredytów. Niektóre z nich są przyznawane w trybie przyspieszonym, na inne trzeba czekać. Wcześniej trzeba zebrać potrzebne dokumenty i przedstawić je w banku. Firmy zwykle mają większe możliwości pod względem zaciągania kredytów. Osoby prywatne zwykle mają do …

Top