Wiadomości branżowe

Rośnie rynek prewencyjnych usług dotyczących weryfikacji partnerów biznesowych

Teaser

W dobie spowolnienia gospodarczego, które znacząco wpływa na kondycję finansową firm, stosowanie działań prewencyjnych jest bardzo istotnym elementem zarządzania ryzykiem. Działania te pozwalają bowiem uchronić się przed nieuczciwym kontrahentem i zapobiegać powstawaniu zaległości wobec innych partnerów biznesowych. Jak wynika z raportu EPI 2013, około 46% polskich firm spodziewa się zwiększenia ryzyka towarzyszącego zawieraniu transakcji finansowych[1]. W obliczu takiego zagrożenia, jeśli nie mamy możliwości samodzielnego sprawdzenia rzetelności naszych kontrahentów, warto outsoursować usługi firmie, która posiada doświadczenie w tej dziedzinie.

Do działań prewencyjnych podejmowanych przez firmy, które chcą zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lub po prostu niewypłacalnymi partnerami, zaliczyć należy monitoring płatności, wywiad gospodarczy, a także działania monitujące i ostrzegające kontrahentów typu pieczęć prewencyjna. Usługi te oferuje większość firm windykacyjnych w Polsce. Warto jednak, przed wyborem tej odpowiedniej, zorientować się, czy dysponuje ona strukturami, które pozwolą w pełni skontrolować naszych potencjalnych partnerów. Chodzi o wykwalifikowane zasoby i narzędzia oraz mierzalne wyniki i referencje.

„Od 2011 roku w naszym portfelu usług zauważalny jest wzrost liczby działań prewencyjnych, wykonywanych przed rozpoczęciem przez firmę współpracy z nowym kontrahentem. Jeszcze kilka lat temu 90% wykonywanych zleceń miało charakter poegzekucyjny. Obecnie wynoszą one ok. 60% zleconych działań. Wskazuje to na rosnącą świadomość przedsiębiorców. Co ważne, takimi zapobiegliwymi klientami są zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również duże organizacje, takie jak korporacje i banki” – powiedział Sławomir Szarek, prezes zarządu Grupy Casus Finanse.

Co dokładnie oznacza działanie prewencyjne firm windykacyjnych?

W ramach monitoringu należności firma windykacyjna prowadzi stały nadzór nad płatnościami faktur wystawionych przez klientów. W ramach prewencji oferuje także klientowi ocenę wiarygodności partnera biznesowego, sprawdzając jego historię zalegania z płatnościami w innych firmach. Firmy windykacyjne posiadają bowiem bazy z informacjami o nierzetelnych podmiotach, których mieli już okazję windykować. Warto także zastosować jedno z narzędzi mobilizujących do zapłaty za towar lub usługę, takie jak chociażby pieczęć prewencyjną, którą można ostemplować faktury przesyłane do kontrahentów. Jeśli jednak problem stanowi nie sama wypłacalność partnera, a jedynie opóźnienia w płatnościach, przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług zarządzania należnościami. Firmy windykacyjne oferują różnorodne narzędzia, które wpływają na dyscyplinę kontrahentów. Należą do nich chociażby monity, stały kontakt oraz prowadzenie korespondencji z partnerem.

Jak działać, jeśli na prewencję jest już za późno?

Choć tendencja podejmowania działań prewencyjnych wśród firm jest wzrostowa, wciąż przeważają zlecenia polegające na odzyskiwaniu znacznie przeterminowanych należności, bez których bardzo często firma nie może normalnie funkcjonować. Decyzja o outsourcingu działań windykacyjnych powinna być podejmowana z punktu widzenia największej korzyści dla firmy. Podejmując ją należy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest skala przedawnionych wierzytelności oraz czy warto outsoursować cały proces odzyskiwania należności, czy tylko jego część.

Jeśli skala problemów z płynnością przedsiębiorstwa jest duża, a portfel wierzytelności jest wysoce zdywersyfikowany, firma osiągnie większy efekt dzieląc proces na kilka jednostek: oddając poszczególne etapy zarządzania należnościami takie jak prewencja, windykacja polubowna czy windykacja sądowa i komornicza wyspecjalizowanym jednostkom. Portfel niespłaconych wierzytelności można też podzielić na kilka części i oddać w ręce 2-3 firm, tym samym wprowadzając efekt konkurencji między nimi. Postępowanie to można uznać za stałą strategię firmy, zakładającą dywersyfikację kontrahentów. Jednak tego typu praktyczny test może też pozwolić wybrać najskuteczniejszego windykatora, z którym podejmie się ostateczną współpracę na zasadach wyłączności.

O Casus Finanse

Grupa Casus Finanse istnieje od 1997 roku. Obecnie składa się z czterech ściśle współpracujących ze sobą Spółek: Casus Finanse S.A., Casus Detektyw Sp.j., Casus Zarzycka & Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz BPO Management.

Od 16 lat Grupa Casus Finanse prężnie działa w zakresie zarządzania ryzykiem, oferując swoje usługi zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Produkty i usługi Casus Finanse przeznaczone dla biznesu to szereg nowoczesnych narzędzi, które gwarantują klientom pełną obsługę obszaru usług prawno-finansowych i zarządzania wierzytelnościami w firmie – począwszy od monitoringu należności, poprzez windykację polubowną i wywiad gospodarczy, aż po windykację przedegzekucyjną i sądową.

Dzięki dobrej współpracy z ogólnoświatowymi organizacjami oraz specjalistycznymi kancelariami prawnymi działania Casus Finanse są skuteczne niezależnie od długości i szerokości geograficznej, w jakiej znajduje się dłużnik.

Grupa Casus Finanse obsługuje ponad 700 klientów z kraju i zagranicy. Zatrudnia przeszło 400 pracowników. W maju 2013 roku Casus Finanse SA zadebiutował na rynku obligacji Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

[1] http://www.een.org.pl/index.php/seminaria-een-2013/articles/seminarium-pt-zwalczanie-opoznien-w-platnosciach-handlowych-3704.html

Źródło Grupa Casus Finanse. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #malarz   #prac   #ramach   #roku   #sigma coatings