Wiadomości branżowe Wierzytelności

Ustawa Deweloperska – publikacja CMS Cameron McKenna i REAS

Zakup mieszkania w trakcie jego budowy był dotychczas związany z wysokim ryzykiem dla nabywcy. Zrozumiała jest zatem intencja wprowadzenia zmian w relacjach pomiędzy nabywcami, deweloperami i bankami, które by to ryzyko ograniczały. Nowa ustawa deweloperska wywoła jednak wiele niezamierzonych skutków rynkowych, a deweloperzy i banki muszą się zmierzyć z wynikającymi z niej ryzykami i niejasnościami.

REAS i kancelaria prawnicza CMS Cameron McKenna są autorami publikacji, która omawia najważniejsze przepisy ustawy deweloperskiej oraz ich potencjalny wpływ na sektor deweloperski oraz banki finansujące projekty mieszkaniowe.

Mec. Tomasz Kurek, Partner w CMS Cameron McKenna wyjaśnia – “Celem ustawy wchodzącej w życie 29 kwietnia 2012 r jest ochrona nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych budowanych przez deweloperów. Ustawa definiuje między innymi standard umowy deweloperskiej, a poprzez obowiązek przygotowania prospektu informacyjnego daje też nabywcom możliwość zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi wybranej nieruchomości oraz inwestycji planowanych w najbliższej okolicy. Ważne jest, że niezgodność prospektu z faktami może spowodować rozwiązanie umowy deweloperskiej oraz sankcje karne wobec osób odpowiedzialnych za przygotowanie prospektu. Z punktu widzenia banków, ustawa w istotny sposób zmienia ramy prawne finansowania inwestycji deweloperskich, głównie na skutek wprowadzenia obowiązkowych rachunków powierniczych.”

Zdaniem Kazimierza Kirejczyka, Prezesa REAS – “W początkowym okresie ustawa może mieć negatywny wpływ na sektor deweloperski. Jednak w dłuższej perspektywie nowe regulacje będą korzystne także dla deweloperów i banków, będą bowiem sprzyjały rozwojowi rynku pierwotnego, wzmacniały pozycję rzetelnych deweloperów oraz rolę sektora bankowego w kontroli inwestycji. Jedną z jej nieuchronnych konsekwencji będzie przyśpieszona konsolidacja rozdrobnionego rynku deweloperskiego, w rezultacie której wzrośnie liczba dostępnych terenów inwestycyjnych, więcej będzie też przejęć firm deweloperskich, w tym zwłaszcza spółek celowych, których głównym kapitałem są posiadane nieruchomości. Mniej doświadczone firmy deweloperskie napotkają na problemy z uzyskaniem finansowania bankowego. W konsekwencji zwiększy się zapotrzebowanie na uzupełniające lub alternatywne źródła finansowania, którymi mogą być fundusze inwestycyjne lub inwestorzy kapitałowi zainteresowani realizacją przedsięwzięć typu joint-venture. Jednocześnie banki wprowadzą bardziej restrykcyjną weryfikację projektów pod względem analizy rynku i jakości produktu oraz finansowej wykonalności inwestycji, zwiększą się także zapewne wymagania banków w zakresie inspekcji prac budowlanych.” – dodaje Kazimierz Kirejczyk.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: http://media.reas.pl/file/mediakit/383877/3c/reas-cms-ustawa-deweloperska-2012.pdf

_____________________________________

CMS Cameron McKenna

CMS Cameron McKenna jest międzynarodową kancelarią oferującą pełny zakres doradztwa prawnego i podatkowego przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym, rządom i jednostkom sektora publicznego. CMS Cameron McKenna jest też współzałożycielem CMS – największej sieci kancelarii prawniczych w Europie, zatrudniającej ponad 5 000 prawników w 55 biurach w 30 krajach. W Polsce od 20 lat rozwijamy specjalizacje prawne i branżowe, w warszawskim biurze zatrudniamy obecnie ponad 140 prawników oferujących najwyższej jakości doradztwo prawne. Liczebność naszych zespołów umożliwia nam pracę nad wieloma skomplikowanymi transakcjami i projektami jednocześnie, bez uszczerbku dla jakości i terminowości naszych usług. Bliskie kontakty między biurami umożliwiają nam sprawną i skuteczną wymianę informacji oraz korzystanie z doświadczenia zdobytego przez kolegów w innych krajach. To z kolei przekłada się na najwyższą jakość oferowanych rozwiązań prawnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi dla naszych klientów. Jesteśmy regularnie nagradzani w polskich i międzynarodowych rankingach, a klienci podkreślają nasze kompetencje oraz dobrą współpracę.

REAS

REAS jest firmą doradczą specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym. Od 1997 roku współpracujemy z deweloperami, bankami oraz inwestorami skutecznie wspierając naszych klientów w procesie planowania i realizacji inwestycji. Od 2000 r. prowadzimy stały monitoring pierwotnego rynku mieszkaniowego, co pozwala nam opracowywać szeroki zakres analiz rynku oraz formułować długoterminowe prognozy wspomagające proces planowania strategicznego. REAS doradza deweloperom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, wspierając ich w procesie planowania i przygotowania produktu o najlepszym potencjale rynkowym. Zrealizowane projekty doradcze obejmują najczęściej: analizy lokalizacji, rekomendacje dotyczące struktury i funkcjonalności mieszkań, oceny i rekomendacje dotyczące projektów architektonicznych, strategie cenowe i cenniki mieszkań oraz rekomendacje dotyczące strategii marketingowych i sprzedażowych. Specjalizujemy się także w wycenach gruntów inwestycyjnych oraz istniejących budynków mieszkalnych. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami finansującymi rynek mieszkaniowy w Polsce oraz uznanej przez te instytucje wiarygodności naszych biznes planów, wycen i analiz wykonalności inwestycji, skutecznie wspieramy inwestorów w procesie pozyskiwania finansowania. Od 2007 r. REAS jest partnerem firmy Jones Lang LaSalle, światowego lidera doradztwa na rynku nieruchomości komercyjnych.

 

hastagi na stronie:

#ustawa deweloperska 2012 tekst jednolity#ustawa deweloperska tekst#ustawa deweloperska 2012 tekst#ustawa deweloperska tekst jednolity

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy