Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu
Kredyt musi mieć zabezpieczenie (tj. bank musi mieć jakąś możliwość odzyskania pieniędzy jeśli trafi Cię piorun). Od momentu wpisania mieszkania i faktu obciążenia go kredytem do księgi wieczystej, zabezpieczeniem jest hipoteka – dopiero od tego momentu kredyt jest de facto kredytem hipotecznym (zabezpieczonym przez Twoje nowe mieszkanie które Ci zabiorą jeśli nie będziesz spłacać kredytu).

Pozostaje jednak problem zabezpieczenia na czas trwania budowy i (nieraz równie długi) czas czekania aż sąd raczy dokonać wpisu (a muszą być dokonane aż dwa wpisy: własności nieruchomości i obciążenia jej hipoteką). Niektóre banki wprowadzają nawet rozróżnienie i dają nie jeden kredyt tylko dwa – najpierw pomocniczy do momentu uzyskania hipoteki a potem właściwy hipoteczny.

Możliwości zabezpieczenia kredytu jest teoretycznie sporo a praktycznie mniej. Podstawowymi są:
hipoteka na innej nieruchomości;
żyranci (poręczyciele);
lokata;
poręczenie developera;
ubezpieczenie;

W chwili obecnej, oprócz typowych kredytów złotówkowych, wiele banków oferuje także kredyty deminowane w walutach obcych. Mają one w porównaniu ze złotówkowymi istotne zalety i istotne wady.

Authors
Top