Zalety kredytów denominowanych

Zalety kredytów denominowanych
Główną zaletą kredytów denominowanych (i przyczyną ich popularności) jest fakt, że mają one dużo niższe od złotówkowych oprocentowanie rocznie Niższe oprocentowanie kredytów walutowych wynika bezpośrednio z niższej wysokości ustalanych przez banki centralne stóp procentowych.

Niższe oprocentowanie to nie tylko niższy koszt kredytu i niższe raty ale też:
możliwość wzięcia większego niż w złotówkach kredytu – obliczenia wiarygodności kredytowej określają maksymalną wysokość płaconej przez nas raty, płacąc mniej odsetek jesteśmy w stanie spłacać co miesiąc więcej kapitału – a to daje większą łączną kwotę kredytu przy tym samym okresie spłaty;

szansa szybszego spłacenia kredytu – ponieważ mniej wydajemy na odsetki, mamy szansę więcej wydawać na spłatę kapitału.

Top